Studia zarządzanie, logistyka, bezpieczeństwo narodowe,MBA,WWSB 2020-07-29
1 zł
Mazowieckie, Warszawa
Telefon: 690890760
strona
Jeżeli interesuje CiÄ™ rozwój osobisty i uzyskanie dobrego wyksztaÅ‚cenia, mamy ofertÄ™ wÅ‚aÅ›nie dla Ciebie! Warszawska Wyższa SzkoÅ‚a Biznesu (WWSB) zaprasza na studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: zarzÄ…dzanie, logistyka oraz bezpieczeÅ„stwo narodowe.Studia w zakresie zarzÄ…dzania zapewniajÄ… uniwersalne wyksztaÅ‚cenie umożliwiajÄ…ce znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia oraz uzyskanie kompleksowego przygotowania do prowadzenia wÅ‚asnej firmy. Wiedza i umiejÄ™tnoÅ›ci absolwentów zarzÄ…dzania sÄ… wysoko oceniane na rynku pracy. Studia logistyczne przygotowujÄ… studentów do pracy na stanowiskach zwiÄ…zanych z planowaniem, koordynacjÄ… i organizacjÄ… transportu. Absolwenci logistyki majÄ… możliwość znalezienia ciekawej i dobrze pÅ‚atnej pracy w firmach krajowych i miÄ™dzynarodowych, którym zależy na sprawnym obiegu materiałów i produktów. Studia na kierunku bezpieczeÅ„stwo narodowe majÄ… na celu odpowiednie przygotowanie kadr zdolnych sprostać wyzwaniom zwiÄ
Wyświetleń: 282 Dodał(a): wwsFb