Regulamin

Serwis ogÅ‚oszniowy 123123.pl umożliwia bezpÅ‚atne dodawanie i wyszukiwanie ogÅ‚oszeÅ„ tylko przez użytkowników zarejestrowanych - rejestracja w serwisie jest darmowa

Korzystanie z serwisu ogłoszeń 123123.pl jest całokowicie bezpłatne

Serwis ogÅ‚oszniowy 123123.pl nie bierze udziaÅ‚u w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstaÅ‚ych miÄ™dzy Użytkownikami,
nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji.
Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania stron transakcji.
 
Dodanie ogÅ‚oszenia jest możliwe również bez zakÅ‚adania konta, poprzez wypeÅ‚nienie formularza i potwierdzenie linku otrzymanego na podany adres email.

Ogłoszenia dodajemy tylko w języku polskim - ogłoszenia w innym języku lub mixach językowych będą usuwane

Jeden użytkownik może posiadać jedno konto
Uzytkownik przy rejestracji zobowiÄ…zany jest do wprowadzania  prawdziwych danych
Z serwisu ogÅ‚oszeÅ„ korzystać mogÄ… osoby które majÄ… ukoÅ„czone 18 lat

Zabronione jest wykorzystywanie serwisu ogłoszeniowego 123123.pl
do dystrybucji wszelkich materiaÅ‚ów chronionych przez polskie i miÄ™dzynarodowe prawo autorskie .
Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególnoÅ›ci pochodzÄ…cych z przestÄ™pstwa.
Zabronione jest publikowanie ogÅ‚oszeÅ„ obraźliwych, naruszajÄ…cych dobre imiÄ™ osób trzecich.
Serwis ogÅ‚oszeniowy 123123.pl może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiÄ…zujÄ…cym prawem.

WÅ‚asciciel serwisu 123123.pl zastrzega sobie prawo do usuniÄ™cia ogÅ‚oszenia, które Å‚amie którekolwiek z postanowieÅ„ niniejszego regulaminu.
Własciciel serwisu 123123.pl zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu portalu oraz zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.